VERGELIJK BEHANDELTARIEVEN  Uw postcode
  Afstand (km)


Uw eigen risico


Informatie: Op basis van de door u geselecteerde behandeling en zorgverzekeraar geeft deze tabel een overzicht van de tarieven voor deze behandeling per zorgverlener dat gecontracteerd is bij de gekozen zorgverzekeraar. Het tarief is oplopend gesorteerd. De zorgverlener met het laagste tarief staat bovenaan. Deze lijst betreft de top 5 zorgverleners met het laagste tarief.
Zorgverlener Tarief Uw risico Wachttijd
(weken)
Prijsniveau tarieven: 2016.

Informatie: Op basis van de door u geselecteerde behandeling en zorgverzekeraar geeft deze tabel een overzicht van de tarieven voor deze behandeling per zorgverlener dat gecontracteerd is bij de gekozen zorgverzekeraar. Het tarief is oplopend gesorteerd. De zorgverlener met het laagste tarief staat bovenaan.
Zorgverlener Tarief Uw risico Wachtijd
(weken)
Prijsniveau tarieven: 2016.

Informatie: Onderstaande tabel geeft voor de door uw gekozen behandeling een overzicht van het gemiddelde landelijke behandelprofiel. Dit gemiddelde behandelprofiel is gebasseerd op basis van de werkelijke data van alle Nederlandse zorgverleners die hun behandelgegevens aanleveren aan de DIS open data. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.opendisdata.nl. Dit behandelprofiel is niet uitputtend en kan per individuele zorgverlener verschillen. Indien er geen behandlgegevens zichtbaar zijn betekent dit dat er geen gegevens bekend zijn over de door uw gekozen behandeling.
Onderdeel van de behandeling Aantal